En virksomhed er i dag sårbar, da konkurrencen er blevet større. Det er kommet i takt med at verden er blevet mindre ved at vi i dag handler online og lettere kan samarbejde på kryds og tværs af landegrænserne. Derfor hviler der et større pres på den enkelte organisation for at skabe sit eksistensgrundlag. Dette […]